INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA DOSTAWĘ SUSZARNI Z DNIA 18.09.2017 r.