Firma Wiktrans realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Wiktrans poprzez wdrożenie nowego, ekologicznego produktu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach krajowym i zagranicznych, poprzez wdrożenie nowej technologii łączenia sztachet przy pomocy druta i oparcia o tę technologię nowego procesu produkcyjnego prowadzącego do powstania nowego produktu, nie występującego na chwilę obecną na rynku europejskim.

Planowane efekty:  Wdrożenie produktu ma na celu zastąpienie obecnie stosowanych rozwiązań z tworzyw sztucznych. Podstawowe, planowane zastosowanie to osłona przed nawiewaniem piasku na piaszczystych plażach oraz osłona przed nawiewaniem śniegu na drogi. Planowane w ramach projektu działania mają bezpośredni związek z wdrażaną technologią. Obejmują urządzenia i maszyny a także prace budowlane niezbędne dla uruchomienia produkcji.

Wartość projektu:  Wydatki  kwalifikowane 2 913 073,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  Kwota dofinasowania 2 039 151,68 zł