INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFEROWEGO: Prace budowlane – niezbędna infrastruktura techniczna dla suszarni z dnia 11.08.2017 r.