Rudnik nad Sanem, 24.07.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa – Kompresor śrubowy”

Realizowanym w ramach projektu  pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Wiktrans poprzez wdrożenie nowego, ekologicznego produktu”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne