Rudnik nad Sanem, 28.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa – Piła formatowa – 2 sztuki”

Realizowanym w ramach projektu  pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Wiktrans poprzez wdrożenie nowego, ekologicznego produktu”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

W związku z zaistnieniem oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej słownego zapisu kwoty wadium oraz w związku ze zmianą jednego z parametrów Piły formatowej – zmieniono wskazane zapisy i wydłużono termin składania ofert do dnia 06.09.2019 godzina 12:00.